CÔNG NGHỆ

Công nghệ microarray DNA Illumina cho phép đối tác của chúng tôi lấy mẫu DNA của bạn một cách hiệu quả, giải mã được các bố trí di truyền độc đáo của riêng bạn. Tất cả các mẫu được xử lý nội bộ bởi đội ngũ phòng thí nghiệm dựa theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và chính xác, cần thiết trong các phòng thí nghiệm chuẩn đoán y tế.

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm đối tác của chúng tôi được Bộ Y tế Singapore (MOH) cấp phép, được chứng nhận lâm sàng bởi Trường Cao đẳng Bệnh học Hoa Kỳ (CAP) và được chứng nhận Illumina PropelTM. Những công nhận này đòi hỏi phải tuân thủ các thực hành tốt nhất trong quản lý mẫu, thuốc thử, dữ liệu và phòng thí nghiệm chung; và đi kèm với một sự đảm bảo về dữ liệu chất lượng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi. Tiên phong ở Châu Á Thái Bình Dương và thứ 3 trên thế giới nhận được chứng nhận Illumina PropelTM cho Kiểu gen Infinium, chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ thử nghiệm microarray cao nhất do Illumina cung cấp.