Điều khoản sử dụng – Nội dung Trang Web của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA

Lưu ý:

Tài liệu này bao gồm thông tin về mặt pháp lý của trang web của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA. 

Vui lòng đọc cùng toàn bộ nội dung khác của trang web và các tài liệu quảng bá của công ty để đảm bảo rằng bạn không hiểu sai thông tin của chúng tôi và chúng tôi khước từ mọi trách nhiệm nếu bạn vi phạm điều khoản này. 

 

(1)   Điều khoản bảo mật

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA đặc biệt lưu tâm tới tính bảo mật của khách hàng. Vì lí do đó, chúng tôi có những thông tin sau đây.. 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA thu thập thông tin cá nhân và sức khoẻ để hỗ trợ khách hàng, bao gồm và không giới hạn trong việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt hơn qua các thông báo về các dịch vụ và sản phẩm mới...

Công việc này sẽ diễn ra qua mỗi lần khách hàng đăng ký trên trang, trả lời các bản survey, điền thông tin trên trang, cung cấp mẫu sinh học hay khi sử dụng trang của chúng tôi.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA có thể sẽ sử dụng thông tin khách hàng để giải quyết các yêu cầu của bạn, cập nhật thông tin của bạn, hay vì các lý do quảng bá hoặc từ thiện...

Trang web của chúng tôi được quét thường xuyên nhằm đảm bảo truy cập của bạn luôn được an toàn.

Thông tin khách hàng chỉ được tiếp cận bởi một số lượng hạn chế nhân viên với các quyền hạn đặc biệt và được yêu cầu bảo mật.

Chúng tôi dùng cookies để nhận diện trình duyệt và lữu trữ một số thông tin nhất định. Bởi nhiều lý do, ví dụ như đảm bảo tập hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập và tương tác với trang, từ đó chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn với những công cụ tiện ích hơn trong tương lai. Bạn có thể tắt ứng dụng cookies nếu muốn.

Chúng tôi không mua bán hay chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng tới các bên thứ ba mà không được sự cho phép của khách hàng.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA cho phép các đối tác như đối tác quản trị trang web hay các các đối tác khác hỗ trợ vận hành trang và thực hiện các công việc kinh doanh của chúng tôi được tiếp cận với thông tin của khách hàng, và tất cả các đối tác này đều đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin khách hàng khi phải tuân thủ các yêu cầu của luật pháp, tuân theo các quy định của trang, hay để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi và cộng đồng.

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng bên thứ ba để quảng bá thay cho chúng tôi trên trang web hay tại các trang khác trên internet. Các bên thứ ba này sẽ sử dụng cookies, gắn pixel hay các công nghệ tương tự của riêng họ để thu thập thông tin về hoạt động người dùng nhằm giúp hình ảnh quảng cáo của chúng tôi thân thiện với bạn hơn.

Chúng tôi đã làm việc với bên thứ ba cung cấp mạng xã hội để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội thông qua dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể vào trang Luminabio.com qua Facebook. Ngoài ra, nếu bạn dùng ứng dụng trên điện thoại di động, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn kết nối với tài khoản Facebook, nếu bạn đồng ý với yêu cầu này, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin Facebook của bạn để đáp ứng với Quy định của Facebook. Những trang mạng xã hội này có thể thu thập, xử lý và xử lý thông tin của bạn, phù hợp với các quy định của luật pháp và với các điều khoản sử dụng dịch vụ của họ. Nếu bạn đồng ý truy cập hay sử dụng dịch vụ của các nhà mạng xã hội, chúng tôi có thể sẽ nhận được các thông tin mà bạn đăng tải trên các dịch vụ mạng xã hội, bao gồm các thông tin liên hệ của bạn trên dịch vụ mạng xã hội.

Vui lòng lưu ý: Nếu bạn nhấp chuột rời khỏi trang web của chúng tôi để vào rang của bên quảng cáo, nhà tài trợ, trang mạng xã hội hay bất kỳ trang của bên thứ ba nào khác, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho các trang mạng xã hội, thẻ thanh toán hay các thông tin cá nhân khác để có thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp. Các công ty này có điều khoản bảo mật cách thức thu thập dữ liệu của riêng họ. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới các điều khoản độc lập kia. Do đó, vui lòng xem trước điều khoản bảo mật của họ về việc thông tin của bạn được sử dụng như thế nào.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA có thể sẽ cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba dưới các trường hợp sau đây: (a) bạn được biết và chấp thuận; (b) trong trường hợp cần thiết khi phải tuân theo các quy định của pháp luật, các quy trình luật pháp có hiệu lực (ví dụ: yêu cầu hầu toà...) hay trong trường hợp được yêu cầu bởi chính phủ; (c) trong trường hợp cần thiết hay phù hợp nhằm bảo vệ quyền, tài sản, tính bảo mật, uy tín của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA hay các tổ chức liên kết, người dùng khác trên thế giới; (c) trong trường hợp cần đảm bảo điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) trong trường hợp chống lừa đảo hoặc tội phạm công nghệ; (f) trong trường hợp chúng tôi cần áp dụng các biện pháp để hạn chế các tổn hại mà chúng tôi có thể phải đối mặt; hoặc (g) trong trường hợp cần thiết hay phù hợp để phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây hại khác. Khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan thi hành pháp luật, chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể để thông báo trước tới bạn qua email, trừ trường hợp bị cấm bởi luật pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi có quyền tạm dừng việc thông báo trước trong trường hợp nó ảnh hưởng tới việc điều tra tội phạm, hay trong bất kỳ trường hợp có liên quan tới tổn hại thể xác của người khác.

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA luôn cố gắng mang đến cho khách hàng của chúng tôi những quảng cáo phù hợp nhất trên trang web của chúng tôi hay tại các trang khác của internet. Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA sử dụng các bên thứ ba để quảng bá những hình ảnh dành riêng cho bạn dựa trên các sở thích và thói quen trên mạng của bạn. Những quảng cáo thay mặt cho chúng tôi sẽ có chứa các nội dung đính kèm để báo bạn biết về bên thứ ba cùng với hướng dẫn về việc tránh các quảng cáo tương tự trong tương lai. Nếu bạn không mong muốn thông tin của mình được sử dụng bởi các đối tác thứ ba của chúng tôi để cung cấp cho bạn các quảng cáo đó, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua admin@luminabio.com. .

Chúng tôi sẽ có những lần thực hiện các cuộc thi, các bài survey hay các chương trình ưu đãi đặc biệt trên trang web của chúng tôi, của các đối tác; mà tại đó, chúng tôi sẽ thu thập thông tin khách hàng, ví dụ như thông tin về sức khoẻ, thông tin cá nhân... (như mã số bưu chính, tuổi tác hay mức thu nhập). Chúng tôi dùng những dự liệu này để thực hiện các cuộc thi, các chương trình ưu đãi, hay để gửi cho người dùng các tài liệu ưu đãi của công ty chúng tôi hay của các đối tác thứ ba mà chúng tôi làm việc cùng. Việc tham gia và các bài survey hay cuộc thi này và cung cấp thông tin khách hàng là hoàn toàn tự nguyện. Thông tin của khách hàng có thể được chia sẻ với các công ty khác cho mục đích quảng cáo.

Nhằm tuân thủ với các quy định và luật hiện hành về việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng, Điều khoản Bảo mật của chúng tôi sẽ được cập nhật thường xuyên. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ sự thay đổi nào tại Điều khoản Bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, và xin vui lòng thông báo tới chúng tôi để cắt tài khoản của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Bảo mật nay hay về phương thức bảo mật của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Ứng dụng công nghệ cao LUMINA, về tương tác của bạn với trang web của chúng tôi hay bất cứ việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nhằm mục đích quảng bá, hay bạn có yêu cầu được tiếp cận và nhận các thông tin cá nhân mà chúng tôi đã được nhận từ bạn hoặc chia sẻ về bạn (vui lòng lưu ý rằng quyền hạn tiếp cận thông tin cá nhân có thể bị hạn chế trong một số trường hợp), để cập nhật hay điều chỉnh các thông tin cá nhân chưa chính xác của bạn mà chúng tôi có, để yêu cầu thông tin được chặn hay gỡ bỏ, hay để phản đổi (trong các trường hợp chính đáng) quy trình được ban hành liên quan đến thông tin cá nhân, bạn có thể liên hệ tới admin@luminabio.com.  Chúng tôi sẽ phản hồi mọi yêu cầu nhận được trong vòng 90 ngày.