ĐỘI NGŨ

Ms. Hồ Nguyệt Minh, Founder & Chairman

* Founder & Chairman Lumina Bio JSC.
* Founder & Chairman M-Beauty - Medical Spa & Cosmetic Surgery
* Co-founder & Chairman Công Ty Cổ Phần MNP (giải pháp mạng du lịch)

Dr. Lucas Le, Founder & CEO

* Founder & CEO Lumina Bio JSC.
* Nguyên thành viên Ban điều hành Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp.
* Trưởng dự án đề tài khoa học Công ty Laboratoires SVM (Pháp).
* Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chuẩn Âu (Việt Nam).
* Giám đốc khoa học Công ty TNHH VSanté Châu Á (Việt Nam).
* Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng của các công ty Dược phẩm Thống nhất, công ty Dược Phương Tây, công ty Dược NHG, công ty dược Vạn Hưng...

Mr. Trần Việt Nam, Business Manager

* CCO Lumina Bio JSC.
* Co-founder & CFO Công ty Cổ Phần MNP (giải pháp mạng du lịch).
* Co-founder & Manager Director Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu VN.