Xét nghiệm này chính xác đến mức độ nào?

Chúng tôi rất cẩn thận khi phân tích để đảm bảo kết quả phân tích gen của bạn là chính xác và phù hợp.

Mẫu của bạn được phân tích tại cơ sở thử nghiệm di truyền của chúng tôi ở Singapore, sử dụng chip microarray DNA mạnh mẽ của Illumina, có chứa các dấu hiệu genome có nhiều thông tin, cho phép chúng tôi lấy mẫu DNA của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả đối với các đặc điểm sức khỏe khác nhau.

Dữ liệu này là hơn nữa đã phân tích sử dụng các thuật toán sinh học độc quyền của chúng tôi để biến các mẫu nước bọt của bạn thành những hiểu biết về sức khỏe thực tế, do đó bạn có thể loại bỏ việc dự đoán và tối ưu hóa sức khỏe của bạn.